Wie zijn we?

Keulen Raf- Zaakvoerder

Klanttevredenheid 100%
Vakkennis 100%

Bent u op zoek naar een ervaren expert inzake betonkelders of betonnen zwembaden dan bent u bij L&R Kelderbouw aan het juiste adres. Met meer dan 25 jaar ervaring en als onderdeel van de groep “Keulen Raf Betonwerken” kan u rekenen op de beste en meest uitgebreide expertise. Door deze wisselwerking kan u via L&R Kelderbouw ook op ons rekenen voor betonvloeren.

Wij zijn een grote, zo niet dé grootste speler in ons vakgebied van betonkelders. Niet alleen in België, maar ook in Nederland hebben wij door onze centrale ligging in Lanaken al talrijke projecten tot in de fijnste details afgewerkt.

Indien u voor ons kiest zorgen wij voor één centraal aanspreekpunt vanaf uw offerte tot aan de afwerking, dit in combinatie met een gedetailleerde planning van A tot Z om onze topkwaliteit te garanderen.

Kortom, kies voor kwaliteit & ervaring, kies voor L&R Kelderbouw!

Ga naar Keulen Raf Betonwerken

RECENTE
PROJECTEN

L&R Kelderbouw zorgt steeds voor de beste afwerking, zonder compromis!

2022-02-14T14:35:33+00:00

GENK

📍GENK

𝖣𝖾 𝗍𝗈𝖾𝗉𝖺𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀𝗌𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗀𝖾𝗐𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗍𝖺𝗅𝗋𝗂𝗃𝗄!
𝖹𝗈 𝗄𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖺𝖺𝗇𝗅𝖾𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖿𝗂𝖾𝗍𝗌𝗉𝖺𝖽𝖾𝗇, 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝖾𝗇, 𝗉𝗅𝖾𝗂𝗇𝖾𝗇, 𝗉𝖺𝗋𝗄𝗂𝗇𝗀𝗌,…
𝖮𝗈𝗄 𝗂𝗇 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗎𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 𝗈𝗆𝗀𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗄𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗈𝖾𝗀𝖾𝗉𝖺𝗌𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇. 𝖣𝖾𝗇𝗄 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝖺𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝖾𝗋𝗋𝖺𝗌 𝗈𝖿 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗉𝗋𝗂𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗷𝗼𝘂𝘄 𝘁𝗵𝘂𝗶𝘀! 🏡
#𝗎𝗂𝗍𝗀𝖾𝗐𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇

2022-02-14T14:30:07+00:00

LANAKEN

𝖤𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗌𝗌𝗂𝖾𝖿 𝗀𝖾𝗀𝗈𝗍𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍. 𝖭𝖺 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗉𝗅𝖺𝖺𝗀 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝖽𝗂𝖾 𝗀𝗅𝖺𝖽 𝖾𝗇 𝖾𝗀𝖺𝖺𝗅 𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝗆𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝖾 ✨
📍𝖫𝖠𝖭𝖠𝖪𝖤𝖭
#𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋

2022-02-14T14:27:15+00:00

LANAKEN

𝖤𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗌𝗌𝗂𝖾𝖿 𝗀𝖾𝗀𝗈𝗍𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍. 𝖭𝖺 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗉𝗅𝖺𝖺𝗀 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝖽𝗂𝖾 𝗀𝗅𝖺𝖽 𝖾𝗇 𝖾𝗀𝖺𝖺𝗅 𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝗆𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝖾 ✨
📍𝖫𝖠𝖭𝖠𝖪𝖤𝖭
#𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋

2022-01-31T18:38:19+00:00

𝖦𝖤𝖭𝖪

𝗟&𝗥 𝗞𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿𝗯𝗼𝘂𝘄 ~
𝖶𝗂𝗌𝗍 𝗃𝗂𝗃 𝖽𝖺𝗍 𝖫&𝖱 𝖪𝖾𝗅𝖽𝖾𝗋𝖻𝗈𝗎𝗐 𝖾𝖾𝗇 𝗓𝗎𝗌𝗍𝖾𝗋𝖻𝖾𝖽𝗋𝗂𝗃𝖿 𝗂𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝖪𝖾𝗎𝗅𝖾𝗇 𝖱𝖺𝖿 𝖡𝖾𝗍𝗈𝗇𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 ❓
𝖶𝗂𝗃 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖺𝖿𝗀𝖾𝗅𝗈𝗉𝖾𝗇 𝟤 𝗐𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗐𝖾𝗋𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝖫&𝖱 𝖪𝖾𝗅𝖽𝖾𝗋𝖻𝗈𝗎𝗐 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗄𝖾𝗅𝖽𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾𝖾𝗋𝖽 ✅
📍𝖦𝖤𝖭𝖪

2021-12-15T14:25:42+00:00

𝖧𝖠𝖲𝖲𝖤𝖫𝖳

𝖵𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗄𝗅𝖺𝗇𝗍 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝖾𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗉𝖺𝖽 𝗅𝖺𝗇𝗀𝗌 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗎𝗂𝗌 𝖾𝗇 𝗍𝗐𝖾𝖾 𝗍𝖾𝗋𝗋𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗇 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾𝗋𝖾𝗇.
𝖤𝖾𝗇 𝗀𝗈𝖾𝖽𝖾 𝗄𝖾𝗎𝗓𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗁𝗈𝗎𝖽𝗌𝗏𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗍𝗎𝗂𝗇!🪴 💯
📍𝖧𝖠𝖲𝖲𝖤𝖫𝖳

2022-02-14T14:35:33+00:00

GENK

📍GENK

𝖣𝖾 𝗍𝗈𝖾𝗉𝖺𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀𝗌𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗁𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗀𝖾𝗐𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗍𝖺𝗅𝗋𝗂𝗃𝗄!
𝖹𝗈 𝗄𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖺𝖺𝗇𝗅𝖾𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖿𝗂𝖾𝗍𝗌𝗉𝖺𝖽𝖾𝗇, 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝖾𝗇, 𝗉𝗅𝖾𝗂𝗇𝖾𝗇, 𝗉𝖺𝗋𝗄𝗂𝗇𝗀𝗌,…
𝖮𝗈𝗄 𝗂𝗇 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗎𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 𝗈𝗆𝗀𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗄𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗈𝖾𝗀𝖾𝗉𝖺𝗌𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇. 𝖣𝖾𝗇𝗄 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝖺𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝖾𝗋𝗋𝖺𝗌 𝗈𝖿 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗉𝗋𝗂𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗷𝗼𝘂𝘄 𝘁𝗵𝘂𝗶𝘀! 🏡
#𝗎𝗂𝗍𝗀𝖾𝗐𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇

2022-02-14T14:30:07+00:00

LANAKEN

𝖤𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗌𝗌𝗂𝖾𝖿 𝗀𝖾𝗀𝗈𝗍𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍. 𝖭𝖺 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗉𝗅𝖺𝖺𝗀 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝖽𝗂𝖾 𝗀𝗅𝖺𝖽 𝖾𝗇 𝖾𝗀𝖺𝖺𝗅 𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝗆𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝖾 ✨
📍𝖫𝖠𝖭𝖠𝖪𝖤𝖭
#𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋

2022-02-14T14:27:15+00:00

LANAKEN

𝖤𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗌𝗌𝗂𝖾𝖿 𝗀𝖾𝗀𝗈𝗍𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍. 𝖭𝖺 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗉𝗅𝖺𝖺𝗀 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝖽𝗂𝖾 𝗀𝗅𝖺𝖽 𝖾𝗇 𝖾𝗀𝖺𝖺𝗅 𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝗆𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝖾 ✨
📍𝖫𝖠𝖭𝖠𝖪𝖤𝖭
#𝗀𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗏𝗅𝗈𝖾𝗋

2021-12-15T14:25:42+00:00

𝖧𝖠𝖲𝖲𝖤𝖫𝖳

𝖵𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗄𝗅𝖺𝗇𝗍 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝖾𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗉𝖺𝖽 𝗅𝖺𝗇𝗀𝗌 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗎𝗂𝗌 𝖾𝗇 𝗍𝗐𝖾𝖾 𝗍𝖾𝗋𝗋𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗇 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾𝗋𝖾𝗇.
𝖤𝖾𝗇 𝗀𝗈𝖾𝖽𝖾 𝗄𝖾𝗎𝗓𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗁𝗈𝗎𝖽𝗌𝗏𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗍𝗎𝗂𝗇!🪴 💯
📍𝖧𝖠𝖲𝖲𝖤𝖫𝖳

2022-01-31T18:38:19+00:00

𝖦𝖤𝖭𝖪

𝗟&𝗥 𝗞𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿𝗯𝗼𝘂𝘄 ~
𝖶𝗂𝗌𝗍 𝗃𝗂𝗃 𝖽𝖺𝗍 𝖫&𝖱 𝖪𝖾𝗅𝖽𝖾𝗋𝖻𝗈𝗎𝗐 𝖾𝖾𝗇 𝗓𝗎𝗌𝗍𝖾𝗋𝖻𝖾𝖽𝗋𝗂𝗃𝖿 𝗂𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝖪𝖾𝗎𝗅𝖾𝗇 𝖱𝖺𝖿 𝖡𝖾𝗍𝗈𝗇𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 ❓
𝖶𝗂𝗃 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖺𝖿𝗀𝖾𝗅𝗈𝗉𝖾𝗇 𝟤 𝗐𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗐𝖾𝗋𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝖫&𝖱 𝖪𝖾𝗅𝖽𝖾𝗋𝖻𝗈𝗎𝗐 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝖻𝖾𝗍𝗈𝗇𝗄𝖾𝗅𝖽𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗌𝖾𝖾𝗋𝖽 ✅
📍𝖦𝖤𝖭𝖪

Contacteer ons!


Powered by

  L & R Kelderbouw BVBA

3620 Lanaken / België
Ondernemingsnummer: BE 0876.514.071
Tel:  089 418 318
E- mail: administratie.raf@keulen-betonwerken.be (algemeen e-mailadres van Raf Keulen Betonwerken en L&R Kelderbouw)

Choose File